NFOŚiGW przekazuje 17 mln zł na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych

NFOŚiGW przekazuje 17 mln zł na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże blisko 17 mln zł spółce Anwim, właścicielowi sieci stacji Moya, na budowę 46 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Umowy w tej sprawie zostały w środę podpisane w Warszawie przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz spółki Anwim.

Fundusz wyjaśnił, że w ramach pierwszego przedsięwzięcia Anwim planuje budowę 31 ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy 120 kW każda. W ramach drugiego zadania ma powstać 15 ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy 180 kW każda. Infrastruktura będzie udostępniana klientom do ładowania pojazdów elektrycznych.

Łączny koszt obu przedsięwzięć to ponad 40 mln zł, a dotacja z NFOŚiGW wynosi 17 mln zł.

NFOŚiGW wspiera transport zeroemisyjny poprzez finansowanie projektów takich jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Celem jest ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz promowanie idei „zielonej mobilności” i ochrony klimatu. Wiceprezes NFOŚiGW, Artur Michalski, podkreślił, że planuje się budowę kolejnych stacji ładowania w całej Polsce. Projekt Anwim ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia funkcjonalności pojazdów elektrycznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontynuuje swoje inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i wspierania nowoczesnych technologii transportowych. Poprawa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych jest istotna dla wzrostu liczby samochodów elektrycznych i ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Polsce.

Julia Rządzińska