Włoski Sztab Generalny Wojsk Lądowych planuje modernizację armatohaubic FH70

Włoski Sztab Generalny Wojsk Lądowych planuje modernizację armatohaubic FH70

Włoski Sztab Generalny Wojsk Lądowych planuje zmodernizować część posiadanej floty holowanych armatohaubic FH70 kal. 155 mm. Ulepszenia miałyby objąć 54 egzemplarze tej sprawdzonej m.in. na Ukrainie konstrukcji.

Modernizacja miałaby objąć dwa kluczowe dla FH70 aspekty: mobilność oraz celność prowadzonego ognia. W przypadku pierwszego parametru planuje się zastosowanie nowego powerpacka z silnikiem o mocy 40 kW, zwierającego podzespoły dostępne na rynku (tzw. off-the-shelf), który pozwoli na osiągnięcie ponad 15 km/h przez FH70. Armatohaubice otrzymają w ramach tego także pomocniczą jednostkę prądotwórczą (APU) pozwalającą na szybkie uruchomienie całego systemu oraz krótkotrwałe przemieszczanie się lub zmianę ustawienia bez konieczności uruchamiana silnika spalinowego.

W przypadku poprawy celności ognia planuje się montaż niezależnego systemu nawigacji, kierowania i zarządzania uzbrojeniem LINAPS oraz radaru służącego do pomiaru prędkości wylotowej pocisków. Łączna kwota przeznaczona na wspomniane prace ma przekroczyć 20 mln euro.

Armatohaubica FH70 to holowana armatohaubica opracowana wspólnie przez Wielką Brytanię, Niemcy i Włochy. Obecnie największym użytkownikiem tej broni jest Japonia, która podjęła się licencyjnej produkcji, natomiast zarówno wojsko niemieckie, jak i brytyjskie wycofały już ten system artyleryjski ze służby. Donośność tej armatohaubicy określa się na 24-30 km, w zależności od użytej amunicji. Jest ona zwykle holowana przez 5-tonową ciężarówkę, będącą jednocześnie środkiem transportu dla załogi i amunicji. FH70 jest również wyposażona we własny system napędowy, co umożliwia krótkotrwałe przemieszczanie się i szybkie zmiany stanowiska. Obecnie armatohaubice FH70 są używane przez armie m.in. Japonii, Włoch, Estonii, Maroka, Ukrainy i Arabii Saudyjskiej.

Jarosław Antoszczyk