ZUS obniża świadczenia chorobowe w wyniku kontroli zwolnień lekarskich

ZUS obniża świadczenia chorobowe w wyniku kontroli zwolnień lekarskich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) regularnie przeprowadza kontrole zwolnień lekarskich w celu sprawdzenia ich prawidłowości. Jeśli osoba korzystająca ze zwolnienia wykonuje pracę lub inne czynności niezgodne z zaleceniami lekarza, ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia chorobowego lub nakazać jego zwrot. Dodatkowo, ZUS sprawdza, czy w okresie zwolnienia niezdolności do pracy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

W pierwszym półroczu tego roku dwa oddziały ZUS w województwie kujawsko-pomorskim przeprowadziły 15,5 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Na podstawie tych kontroli, wydano 728 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych o wartości 617 tys. zł. Ponadto, ZUS obniżył świadczenia chorobowe do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla 1,8 tys. osób, którym ustał tytuł ubezpieczenia. W sumie w województwie kujawsko-pomorskim wstrzymano lub obniżono świadczenia chorobowe o wartości 4,7 mln zł.

ZUS zauważa, że nadal są osoby, które nieprawidłowo korzystają ze zwolnień lekarskich. Przykłady obejmują dorabianie u drugiego pracodawcy, remontowanie mieszkania, prowadzenie własnego biznesu lub udział w podróży na czas zwolnienia. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości, osoby te muszą zwrócić otrzymane zasiłki chorobowe.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie są ważnym narzędziem do wykrywania nieprawidłowości. Pozwalają na bieżącą weryfikację i reagowanie na potencjalne nadużycia. Klienci ZUS często informują o przypadkach nieprawidłowego wykorzystania zwolnień lekarskich przez swoich kolegów z pracy, sąsiadów lub osoby z bliskiego otoczenia.

Pracodawcy również mogą przeprowadzać kontrole zwolnień lekarskich dla powyżej 20 ubezpieczonych pracowników. Najczęściej takie kontrole są wykonywane przez pracowników działu kadr.

Julia Rządzińska