Głośne odejścia jeszcze groźniejsze

Głośne odejścia jeszcze groźniejsze

Temat cichych odejść, czyli quiet quitting, był rozważany przez media specjalizujące się w rynku pracy przez kilka ostatnich kwartałów. Amerykańska firma Gallup przeanalizowała ten fenomen i przygotowała raport „Stan Globalnego Rynku Pracy”.

Według raportu, odsetek pracowników zaangażowanych w pełni w swoje obowiązki wzrósł na całym świecie i osiągnął 23%. W Europie ten wynik zatrzymał się na poziomie 13%, podczas gdy w Azji wyniósł 33%. Interesująco, menedżerowie zgłosili jeszcze wyższy odsetek zaangażowania, aż 31%.

Ciche odejścia są jeszcze bardziej problematyczne. To zjawisko polega na coraz mniejszym zaangażowaniu pracowników w wykonywanie swoich obowiązków. Może to prowadzić do spadku jakości pracy, a także utraty efektywności i motywacji.

Jest to poważny problem dla firm, ponieważ pracownicy niezadowoleni i niezaangażowani mogą skutkować utratą klientów, obniżeniem wyników finansowych i negatywnym wpływem na atmosferę organizacyjną.

Niedostateczne zaangażowanie w pełnienie obowiązków może wynikać z różnych czynników, takich jak brak uznania za osiągnięcia, brak możliwości rozwoju zawodowego, źle funkcjonujące relacje z szefem oraz brak zrozumienia i identyfikacji z misją firmy.

Dlatego też ważne jest, aby pracodawcy skupili się na tworzeniu odpowiedniej kultury pracy, zapewniając rozwojowe możliwości, wsparcie i uznanie dla swoich pracowników. Tylko w ten sposób można przeciwdziałać takiemu zjawisku jak ciche odejścia i zwiększać zaangażowanie i efektywność zespołu.

Jarosław Antoszczyk