Zarząd Orlenu decyduje się na inwestycję w morską farmę wiatrową

Zarząd Orlenu decyduje się na inwestycję w morską farmę wiatrową

Zarząd Orlenu podjął warunkową decyzję inwestycyjną dotyczącą uruchomienia fazy budowy projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1200 MW. Projekt ten jest realizowany przez spółkę Baltic Power i będzie zlokalizowany w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Całkowity budżet projektu szacowany jest na około 4,73 mld euro.

Decyzja zarządu musi zostać zatwierdzona przez radę nadzorczą Orlenu. Budżet projektu obejmuje wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem, koszty finansowania oraz rezerwę dodatkową. Planowane rozpoczęcie budowy farmy wiatrowej przewidziane jest na rok 2023, a oddanie jej do użytku planowane jest na 2026 rok.

Projekt będzie realizowany przez spółkę Baltic Power, w oparciu o umowę wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Orlenem, Baltic Power oraz NP Baltic Wind B.V., spółką z grupy kapitałowej Northland Power Inc. Orlen posiada ponad 51% udziałów w Baltic Power.

Finansowanie projektu będzie odbywać się w formule project finance, która polega na spłacie zobowiązań z przyszłych nadwyżek finansowych generowanych przez projekt. Orlenu uważa, że ta forma finansowania jest korzystna dla dużych inwestycji, takich jak budowa morskich farm wiatrowych, które wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych i czasu na osiągnięcie pełnej wydajności.

Decyzja inwestycyjna wejdzie ostatecznie w życie po spełnieniu odpowiednich warunków, w tym pozyskaniu finansowania projektu oraz uzyskaniu pozwolenia budowlanego. Wcześniej Orlenowi przyznano koncesję na budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1,2 GW na Morzu Bałtyckim. Firma ma również szansę na pięć dodatkowych koncesji o łącznej mocy 5,2 GW na tym samym obszarze.

Jarosław Antoszczyk