Najlepsze godziny na korzystanie z zielonej energii

Najlepsze godziny na korzystanie z zielonej energii

Teraz będzie znacznie łatwiejsze korzystanie z zielonej energii. Organizacje pozarządowe stworzyły portal ZieloneGodziny.pl, który informuje Polaków o najlepszych godzinach na korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych. To oznacza, że teraz można ładować elektryczne samochody czy korzystać z innych urządzeń elektrycznych wtedy, gdy dostępna jest największa ilość takiej energii.

Przesiadka na elektryczny samochód czy inne ekologiczne rozwiązania nie wystarczy sama w sobie, jeśli energia pochodzi z paliw kopalnych. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy w sieci dostępna jest duża ilość energii odnawialnej i wtedy korzystać z elektrycznych urządzeń.

Portal ZieloneGodziny.pl podaje informacje o najlepszych godzinach na pranie, sprzątanie czy gotowanie na kuchence elektrycznej. Warto przesunąć te czynności na wskazane godziny, żeby jak najmniej zużywać energii pochodzącej z paliw kopalnych. Dodatkowo, portal podaje także informacje o aktualnej strukturze dostaw energii, pokazując udział węgla, energii fotowoltaicznej i energii wiatrowej.

Przesunięcie nawet 10% poboru energii ze szczytowych godzin na inne godziny mogłoby przynieść oszczędność ponad 500 MW energii ze źródeł kopalnych na dobę. To oznaczałoby mniej spalania węgla i mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Dlatego warto przejść na czystą energię i zmienić swoje przyzwyczajenia.

Obecnie informacje o najlepszych godzinach na korzystanie z zielonej energii dostępne są na portalu ZieloneGodziny.pl, ale wkrótce również Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawią takie informacje w aplikacji mobilnej Energetyczny Kompas. Celem jest zachęcenie Polaków do zmiany swojego planu dnia, co pozwoliłoby na większe wykorzystanie energii odnawialnej i zmniejszenie emisji związanych z produkcją energii z paliw kopalnych.

Paweł Banaś