Banki w Polsce będzie zaostrzać kryteria kredytowe w III kwartale 2023

Banki w Polsce będzie zaostrzać kryteria kredytowe w III kwartale 2023

Banki w Polsce planują zaostrzenie kryteriów udzielania różnych rodzajów kredytów w trzecim kwartale 2023 roku. Oczekuje się również spadku popytu na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z drugiej strony, banki spodziewają się dalszego wzrostu popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw, kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne. Informację tę przekazał Narodowy Bank Polski, podsumowując wyniki kwartalnej ankiety dotyczącej sytuacji na rynku kredytowym.

W drugim kwartale banki zaostrzyły większość warunków udzielania kredytów. Po krótkotrwałym łagodzeniu kryteriów, zaostrzyły również warunki udzielania kredytów mieszkaniowych. Przyczyną takich działań banków było m.in. pogorszenie się prognoz dla sytuacji gospodarczej i jakości portfela kredytów mieszkaniowych. Jednak uwzględniły również czynniki łagodzące, takie jak sytuacja na rynku mieszkaniowym.

Ankieta przeprowadzona przez NBP wykazała, że banki kontynuują zaostrzanie polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych w drugim kwartale 2023 roku. Wynika to z wzrostu udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym. Banki podniosły marże kredytowe, zwłaszcza dla kredytów obarczonych podwyższonym ryzykiem, ale zwiększyły również maksymalną kwotę kredytu. Wzrost zapotrzebowania gospodarstw domowych na kredyty konsumpcyjne wynikał z zapotrzebowania na finansowanie zakupu trwałych dóbr.

Warto zauważyć, że istnieje rosnące ryzyko, że kredyty mieszkaniowe staną się dla banków w Polsce mało opłacalne lub wręcz toksyczne. Jeśli czarny scenariusz by się ziścił, dostęp do hipotek może zostać ograniczony lub ich koszt wzrośnie. Posiadacze kredytów w złotówkach, którzy borykają się z inflacją i wysokimi kosztami finansowania, już szykują się do wszczęcia pozew.

Wnioski z artykułu:
– Banki w Polsce planują zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów w III kwartale 2023 roku.
– Popyt na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw zmniejszy się, natomiast wzrośnie popyt na kredyty dla dużych przedsiębiorstw, kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne.
– Banki zaostrzyły warunki udzielania kredytów w drugim kwartale, ale uwzględniły również czynniki łagodzące.
– Wzrost zapotrzebowania na kredyty konsumpcyjne wynikał z potrzeby finansowania zakupu trwałych dóbr.
– Istnieje ryzyko, że kredyty mieszkaniowe staną się mało opłacalne lub toksyczne dla banków w Polsce.

Paweł Banaś