Zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur umożliwią nadawanie zawężonych uprawnień dla dużych podmiotów

Zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur umożliwią nadawanie zawężonych uprawnień dla dużych podmiotów

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) do 2023 roku. Celem tych zmian będzie umożliwienie nadawania zawężonych uprawnień do korzystania z KSeF dla dużych podmiotów, takich jak podmioty posiadające kilka oddziałów. Zmiany te zostaną wprowadzone poprzez nowelizację obowiązującego rozporządzenia dotyczącego korzystania z KSeF.

Projekt nowelizacji rozporządzenia został opublikowany przez Ministerstwo Finansów na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 7 sierpnia. Projekt ten ma na celu wprowadzenie nowych regulacji, które spełnią oczekiwania rynku i zwiększą popularność korzystania z KSeF w zakresie wystawiania i dostępu do faktur ustrukturyzowanych. Nowe regulacje pozwolą na nadawanie zawężonych uprawnień w KSeF dla dużych podmiotów, które posiadają kilka oddziałów lub innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych oprócz jednostki macierzystej.

Po zaplanowanych zmianach, wystawianie faktur ustrukturyzowanych lub dostęp do nich będzie możliwy jedynie w zakresie faktur danego zakładu lub oddziału danej osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podmiotu. Podmioty, które otrzymają uprawnienia, będą miały możliwość nadawania, zmiany lub odebrania uprawnień do korzystania z KSeF poprzez uzyskanie unikalnego identyfikatora.

Zmiany te mają na celu uproszczenie i usprawnienie działalności biznesowej przedsiębiorców. Dodatkowo, rozwiązanie to będzie mogło być stosowane jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2023 roku. Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest obecnie dostępnym systemem informatycznym, który umożliwia przedsiębiorcom wystawianie faktur potwierdzających transakcje z innymi przedsiębiorcami. Od 1 lipca 2024 roku system ten będzie obowiązkowy dla dużych przedsiębiorców, a od 1 stycznia 2025 roku obejmie także małe i średnie firmy.

Krzysztof Hajdas