Zmiany w składzie rady nadzorczej Enea

Zmiany w składzie rady nadzorczej Enea

W ostatnich godzinach Enea ogłosiła, że doszło do zmiany w składzie rady nadzorczej, przeprowadzonej przez ministra aktywów państwowych. Według komunikatu, Borys Budka użył swoich uprawnień i odwołał Łukasza Ciołko ze składu rady nadzorczej Spółki.

Nie zabrakło jednak informacji na temat nowego członka rady nadzorczej. Enea w osobnym komunikacie podała, że Minister Aktywów Państwowych postanowił powołać Agatę Ewę Michalską-Olek, zgodnie z jego oświadczeniem, już od 30 stycznia 2024 roku.

Niewątpliwie ta zmiana w składzie rady nadzorczej Enea to pierwsze z wielu przetasowań, które wkrótce mogą dotknąć tę państwową spółkę. Już 30 stycznia będzie miało miejsce NWZA w Enei. To właśnie wtedy zdecyduje się o przyszłości członków rady nadzorczej, a w efekcie również o składzie zarządu.

Przed zmianami w składzie rady nadzorczej, obecnie w niej zasiadają: Roman Stryjski, Mariusz Pliszka, Mariusz Damasiewicz, Aneta Kordowska, Tomasz Lis, Paweł Łącki i Mariusz Romańczuk. Natomiast zarząd stanowią: Paweł Majewski (prezes), Dariusz Szymczak, Marcin Pawlicki, Lech Żak i Jakub Kowaleczko.

Enea to renomowana spółka giełdowa, której większościowy udziałowca stanowi Skarb Państwa, mająca za swoje zadanie wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej.

Nowe zmiany w składzie rady nadzorczej na pewno wpłyną na dalszy rozwój Enei. Czekamy z niecierpliwością na dalsze decyzje i przetasowania w tej państwowej spółce.

FAQ:

1. Kto został odwołany ze składu rady nadzorczej Enea?
Łukasz Ciołko został odwołany ze składu rady nadzorczej Enea.

2. Kto zostanie powołany do nowego składu rady nadzorczej?
Agata Ewa Michalska-Olek zostanie powołana do nowego składu rady nadzorczej.

3. Kiedy Agata Ewa Michalska-Olek objęła stanowisko w radzie nadzorczej Enea?
Agata Ewa Michalska-Olek objęła stanowisko w radzie nadzorczej Enea od 30 stycznia 2024 roku.

4. Kiedy odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (NWZA) w Enei?
Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (NWZA) odbędzie się 30 stycznia.

5. Kto obecnie zasiada w radzie nadzorczej Enea?
Obecnie w radzie nadzorczej Enea zasiadają: Roman Stryjski, Mariusz Pliszka, Mariusz Damasiewicz, Aneta Kordowska, Tomasz Lis, Paweł Łącki i Mariusz Romańczuk.

6. Kto stanowi zarząd Enea?
Zarząd Enea składają: Paweł Majewski (prezes), Dariusz Szymczak, Marcin Pawlicki, Lech Żak i Jakub Kowaleczko.

Definitions:

1. Enea – renomowana spółka giełdowa zajmująca się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, mająca większościowego udziałowca w postaci Skarbu Państwa.

Linki powiązane:

enea.pl – Oficjalna strona Enea

Paweł Banaś