Jak uzyskać wypłatę z subkonta ZUS po śmierci osoby ubezpieczonej?

Jak uzyskać wypłatę z subkonta ZUS po śmierci osoby ubezpieczonej?

Z komunikatu ZUS wynika, że na subkontach osób zmarłych znajduje się średnio po 29 tys. zł. Jednak wypłata tych środków nie następuje automatycznie po śmierci osoby ubezpieczonej. Aby pieniądze zostały wypłacone osobie dziedziczącej środki, konieczne jest złożenie wniosku w ZUS.

Subkonto to część konta emerytalnego osoby ubezpieczonej w ZUS-ie. Jest ono prowadzone dla osób, które są członkami OFE lub które urodziły się po 1968 roku. W praktyce oznacza to, że tylko osoby urodzone przed tą datą posiadają subkonto jedynie wtedy, gdy należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

Aby złożyć wniosek o wypłatę z subkonta ZUS, można pobrać odpowiedni formularz ze strony internetowej www.zus.pl. Następnie należy wypełnić go zgodnie z instrukcjami i złożyć w najbliższym oddziale ZUS lub wysłać pocztą.

Wniosek powinien zawierać informacje takie jak dane osoby dziedziczącej, dane zmarłej osoby ubezpieczonej oraz numer subkonta w ZUS. Ważne jest również dołączenie niezbędnych dokumentów potwierdzających śmierć osoby ubezpieczonej.

Po złożeniu wniosku, ZUS rozpatrzy go i dokona weryfikacji danych. Jeśli wszystko jest zgodne, wypłata z subkonta zostanie zrealizowana na rachunek osoby dziedziczącej. Jeżeli jednak wystąpią jakiekolwiek problemy lub wątpliwości, ZUS może poprosić o dodatkowe dokumenty lub informacje.

Warto pamiętać, że procedura wypłaty środków z subkonta ZUS po śmierci osoby ubezpieczonej zajmuje pewien czas. Dlatego też warto jak najszybciej złożyć wniosek i dopełnić wszystkich formalności w celu uzyskania należnych środków.

Krzysztof Hajdas