Czy Polacy mogą dziedziczyć pieniądze z OFE i ZUS?

Czy Polacy mogą dziedziczyć pieniądze z OFE i ZUS?

Nie wszyscy seniorzy wiedzą, że środki znajdujące się na koncie emerytalnym w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) oraz subkoncie ZUS mogą być dziedziczone. Jednakże, przejęcie tych pieniędzy nie następuje automatycznie – wymaga złożenia odpowiedniego wniosku.

ZUS wyjaśnia, że na subkoncie zmarłego płatnika pozostaje zwykle około 29 tysięcy złotych. Aby uzyskać te pieniądze, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS. Ważne jest zrozumienie, że prawo do dziedziczenia mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE, oraz osoby urodzone po 1968 roku, które nie przystąpiły do OFE.

Jeśli zmarły nie złożył żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia, środki wchodzą w skład spadku. Co do zasady, połowa środków z subkonta zmarłego trafia na subkonto małżonka, a pozostała część jest dzielona pomiędzy osoby wskazane przez zmarłego za życia. Jeżeli zmarły nie wskazał konkretnej osoby, na którą mają trafić pieniądze, zostają one wliczone do spadku.

Aby przeprowadzić podział środków, otwarty fundusz emerytalny powinien w ciągu 14 dni poinformować ZUS o osobach, na które przypada podział zgromadzonych środków. ZUS następnie dokonuje podziału środków na subkoncie. Procedura ta powinna zająć maksymalnie trzy miesiące.

Aby otrzymać wypłatę z subkonta w ZUS, nie jest konieczne korzystanie z pośredników. Wystarczy udać się do ZUS i złożyć odpowiedni wniosek.

Krzysztof Hajdas