Zadziedzicz środki z subkonta w ZUS po reformie z 2014 roku

Zadziedzicz środki z subkonta w ZUS po reformie z 2014 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umożliwia dziedziczenie środków z subkonta. Aby otrzymać pieniądze z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), które zostały przeniesione do ZUS po reformie w 2014 roku, należy spełnić odpowiednie warunki i złożyć wniosek. ZUS informuje, że istnieje coś do dziedziczenia. Przeciętnie na subkoncie w ZUS znajduje się około 29 000 zł do odziedziczenia.

W 2014 roku przeprowadzono reformę systemu emerytalnego, która spowodowała przeniesienie środków z OFE do ZUS. Osoby, które miały subkonto w OFE, mogą teraz ubiegać się o dziedziczenie tych środków w ZUS.

Aby otrzymać dziedziczone środki z subkonta, należy spełnić określone warunki. Osoba ubiegająca się o dziedziczenie musi być zgodnie z prawem spadkobiercą zmarłego właściciela subkonta. Ponadto, musi być to osoba, która nie jest już objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi. Wniosek o dziedziczenie należy złożyć w ZUS.

ZUS informuje, że przeciętnie na subkoncie w ZUS jest zgromadzonych około 29 000 zł do odziedziczenia. Jest to wielkość wynikająca z faktu, że z OFE przynajmniej 75% środków przekazano do ZUS. W przypadku ubiegania się o dziedziczenie, zgromadzone środki zostaną przekazane na subkonto dziedziczącej osoby.

Należy pamiętać, że procedura dziedziczenia środków z subkonta w ZUS jest skomplikowana i wymaga spełnienia określonych warunków. Warto więc zasięgnąć informacji u ZUS w celu uzyskania szczegółowych wytycznych.

Julia Rządzińska