Strategia Opery dotycząca włączenia generatywnej sztucznej inteligencji do przeglądarki

Strategia Opery dotycząca włączenia generatywnej sztucznej inteligencji do przeglądarki

Norweska firma stojąca za przeglądarką internetową Opera Software ujawniła zamiar włączenia technologii generatywnej sztucznej inteligencji zarówno do przeglądarek na komputery PC, jak i urządzenia mobilne. Połączenie umożliwi generowanie obrazów, tekstu i dźwięku na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Ponadto firma zamierza wkrótce udostępnić bardziej generatywne narzędzia sztucznej inteligencji.


Za pomocą przycisku „Skróć” na pasku narzędzi Opera jest przygotowana do użycia narzędzia opartego na ChatGPT. Celem jest skondensowanie zawartości stron internetowych podczas ich ładowania. Poprzez uwagi na pasku bocznym firma planuje włączyć inne generatywne narzędzia sztucznej inteligencji, gdy tylko staną się dostępne. Firma informuje, że pracuje nad rozwiązaniami AI od około 10 lat. Jednak ostatnie zapowiedzi konkurentów przyspieszyły wejście firmy w świat generowany przez sztuczną inteligencję.


Ze swoją przeglądarką internetową Opera ma historię zapewniania prostych połączeń z aplikacjami innych firm. Wśród nich są WhatsApp, Telegram, Spotify i TikTok. Wczesne podejście firmy do generatywnych usług produkcji treści AI ma cel. Ma pomóc zwykłym ludziom przyzwyczaić się i uświadomić sobie, jak takie narzędzia mogą wpłynąć na ich życie w zakresie zatrudnienia i czasu wolnego.


Opera włącza możliwości tworzenia treści generatywnej sztucznej inteligencji do swojej własnej przeglądarki na tej wczesnej fazie, aby umożliwić jednostkom bycie w awangardzie tej zmiany. Tak twierdzi Krystian Kolondra, wiceprezes Opery ds. przeglądarek PC i gier. Kolondra przyznaje, że Opera ma jeszcze wiele do zrobienia, aby upewnić się, że przestrzega różnych problemów etycznych związanych z generatywną sztuczną inteligencją. Przede wszystkim te, które dotyczą praw autorskich i dezinformacji. Kolondra twierdzi jednak, że lepiej być w czołówce takiego postępu niż próbować gonić.


To, jak może wyglądać przeglądarka internetowa w nowej epoce zdominowanej przez generatywną sztuczną inteligencję, widać po wejściu Opery w technologie generatywnej sztucznej inteligencji. Firma jest pewna, że generatywna sztuczna inteligencja rozwinie się daleko poza wyszukiwanie i głęboko zakorzeni się w zachowaniach użytkowników związanych z przeglądaniem. Wprowadzenie Opery do dziedziny technologii generowanej przez sztuczną inteligencję stworzyło precedens, który mogą naśladować inni. Dotyczy to w szczególności niezależnych firm, które chcą realizować konkretne programy skoncentrowane na użytkownikach końcowych. Jest to dodatek do zapewnienia ludziom większego wyboru i możliwości.


Oczekuje się, że sposób interakcji użytkowników i firm z AI ulegnie fundamentalnej zmianie w przyszłości. Obejmuje to zarówno hiperspersonalizowaną sieć, jak i organizacje z pełnym stosem integrujące sztuczną inteligencję w całej swojej strukturze organizacyjnej. Jest to niewątpliwie destrukcyjne dla ludzi, firm i naszego społeczeństwa. Dlatego eksperci uważają, że zapewnienie ludziom możliwości, których potrzebują, aby przewodzić tej zmianie, ma kluczowe znaczenie. Ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu jest włączenie usług tworzenia treści generatywnej AI przez Operę do swoich produktów przeglądarkowych.

Paweł Banaś