Rzymski teleskop ma zrewolucjonizować obserwacje kosmosu, przewyższając możliwościami Hubble’a

Rzymski teleskop ma zrewolucjonizować obserwacje kosmosu, przewyższając możliwościami Hubble’a

Nancy Grace Roman Space Telescope nosi imię pierwszego głównego astronoma NASA. Wystrzelenie ma nastąpić w 2027 roku i będzie służyć jako główne obserwatorium agencji przez następne dziesięć lat. Celem Romana jest zmapowanie wszechświata na masową skalę. To rozwiąże niektóre krytyczne problemy astronomiczne. Dzięki temu teleskopowi galaktyki i egzoplanety będą widoczne znacznie bardziej szczegółowo niż było to możliwe wcześniej za pomocą innych teleskopów.


Roman ma niezwykle szerokie pole widzenia. Rzymski Teleskop Kosmiczny wyróżnia się spośród innych teleskopów kosmicznych, takich jak Hubble i James Webb, ze względu na możliwość obserwacji znacznie większego pola widzenia. Dla porównania, Hubble i James Webb są nastawieni na dogłębne badanie obiektów astronomicznych z bliska. Z tego powodu astronomowie mogą mapować wszechświat w znacznie większej skali, używając tylko jednego zdjęcia, które obejmuje znacznie większy obszar nieba.


Badanie galaktyki przez Romana w celu określenia liczby egzoplanet jest jednym z jego głównych celów. Roman będzie w stanie badać galaktykę znacznie szybciej i skuteczniej niż poprzednie teleskopy. Wynika to z dużego pola widzenia i możliwości szybkiego przechwytywania obrazu. Pomoże to astronomom dowiedzieć się więcej o cechach egzoplanet i ich liczbie w naszej galaktyce.


Badania Romana skupią się również na rozmieszczeniu galaktyk we wszechświecie, oferując wgląd w strukturę wszechświata. Obejmuje to lokalizację ciemnej materii. Zostanie to osiągnięte poprzez obserwację rozkładu galaktyk. Szerokie pole widzenia Romana i duża szybkość przechwytywania obrazu umożliwią mu szybkie mapowanie dużych obszarów nieba. Dzięki temu naukowcy będą w stanie wygenerować dokładniejszą mapę wszechświata.


Oczekuje się również, że Roman wniesie znaczący wkład w badania w innych dziedzinach astronomii. Obejmuje to badanie powstawania gwiazd i galaktyk oraz charakterystykę czarnych dziur. Przewiduje się, że dzięki swoim najnowocześniejszym możliwościom Roman będzie miał ogromny wpływ na to, jak postrzegamy wszechświat przez wiele nadchodzących lat. Kolekcja teleskopów kosmicznych NASA została powiększona o intrygujący rzymski teleskop kosmiczny Nancy Grace. Możliwości Romana pomogą naukowcom w rozwiązywaniu niektórych z najbardziej złożonych problemów astronomicznych.


Dzieje się tak dzięki szerokiemu polu widzenia i możliwościom szybkiego robienia zdjęć. Roman jest w stanie dokonać przełomowych odkryć, które pogłębią nasze zrozumienie wszechświata. Obejmuje to tworzenie wykresów rozmieszczenia galaktyk po obliczanie liczby egzoplanet w galaktyce. Wystrzelenie Romana w 2027 roku będzie znaczącym punktem zwrotnym w eksploracji naszego wszechświata i nie możemy się doczekać, aby dowiedzieć się, jakie świeże spostrzeżenia przyniesie.

Julia Rządzińska